www.walkonwaterkayak.com

חתירה בכנרת

אני חותר בכנרת למעלה מ 50 שנה. החתירה בקיאקים מסביב לכינרת איננה חתירה במים שקטים אלה מסע לעבר מליון וחצי שנים של אבולוציה והתפתחות של המין האנושי. סביב האגם נוצרו התיישבויות הקבע הראשונות בעולם, נחפרו וניבנו בארות המים הראשונות ולצידם התפתחו המיסטיקה, האמונות והאלים הראשונים. תפנית גדולה התרחשה באגם כאשר הוגי הנצרות ושלחיה הניחו את…